Turun opettajankoulutuslaitoksen yksikön Kuvataidekasvatuksen sivuaineen (25 op) ryhmäblogi.

Kuvataide on perusopetuksen kaikille yhteinen oppiaine ja sitä opettaa vuosiluokilla 1-6 luokanopettaja. Lähtökohtana on koko visuaalinen kulttuuri, jonka keskellä me kaikki elämme: kuvataide, visuaalinen media ja ympäristö.

torstai 8. tammikuuta 2015Tule täydentämään kuva. Jätä ilmoittauminen ajoissa.
Hakulomake:
• Hakulomake täytettävissä  14.1.2015 alkaen
• Hakuaika päättyy 6.2.2015 klo 12.00
Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op 
Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa. Ei ennakkotehtävää. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 16, valinta suoritetaan 1-2 sivun mittaisen kirjallisen perustelun pohjalta. Perustelussa hakijaa pyydetään kertomaan aiemmista kuvataiteen op-pimiseen ja opettamiseen liittyvistä kokemuksistaan sekä pohtimaan kuvataideopetuksen merkitystä peruskoulun opetuksessa ja kiteyttämään perusteluun oman opiskelumotivaationsa ko. opintoihin. Kirjallinen perustelu lähetetään osoitteisiin anne.keskitalo@utu.fi ja hanna.niinisto@utu.fi 13.3.2015 mennessä. Hakijoille tiedote-taan sähköpostitse viimeistään 13.2.2015, mikäli kirjallinen perustelu tarvitaan.

Ei kommentteja: