Turun opettajankoulutuslaitoksen yksikön Kuvataidekasvatuksen sivuaineen (25 op) ryhmäblogi.

Kuvataide on perusopetuksen kaikille yhteinen oppiaine ja sitä opettaa vuosiluokilla 1-6 luokanopettaja. Lähtökohtana on koko visuaalinen kulttuuri, jonka keskellä me kaikki elämme: kuvataide, visuaalinen media ja ympäristö.

maanantai 17. maaliskuuta 2014

KUp8 Arkkitehtuuri ja muotoilu 3 op

ARMU
Käy linkit läpi ennen kotitenttiä.
  • http://www.ampiainen.fi

Ei kommentteja: