Turun opettajankoulutuslaitoksen yksikön Kuvataidekasvatuksen sivuaineen (25 op) ryhmäblogi.

Kuvataide on perusopetuksen kaikille yhteinen oppiaine ja sitä opettaa vuosiluokilla 1-6 luokanopettaja. Lähtökohtana on koko visuaalinen kulttuuri, jonka keskellä me kaikki elämme: kuvataide, visuaalinen media ja ympäristö.

maanantai 9. tammikuuta 2017

Kalenteri


MOD2: kuvataidekasvatus
maanantai klo 12.15 – 15.45, keskiviikko 14.15 – 18.00, torstai klo 8.15 – 11.30

perjantai 13. toukokuuta 2016

Kevätnäyttely 2016

Lämpimästi tervetuloa Turun yksikön kuvataidekasvatuksen sivuaineopiskelijoiden kevätnäyttelyyn Educariumin ala-aulaan 11. - 18. toukokuuta. Näyttely on tehty opintoretkiemme pohjalta: kävimme Noormarkun Villa Maireassa, Porin taidemuseossa, Paimion Parantolassa ja Salon Veturitallissa.


MITÄ: Turun yksikön kuvataidekasvatuksen sivuaineopiskelijoiden kevätnäyttely​

MISSÄ: Educariumin ala-aula (os. Assistentinkatu 5)

MILLOIN: 11. - 18. toukokuuta
Ystävällisesti,
Turun kuvataidekasvatuksen sivuaine

tiistai 20. lokakuuta 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin ja kuvataidepedagogiikan teoreettisia, esteettisiä, eettisiä ja ekologisia perusteita. Opiskelija osaa käyttää erilaisia visuaalisen esittämisen ja tulkinnan keinoja sekä ymmärtää muodon ja sisällön suhteen. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia kuvaviestinnän ja kuvatulkinnan keinoja. Opiskelija tuntee taiteen historiaa ja aikalaistaidetta sekä ymmärtää taiteen yksilöllisen ja yhteiskunnallisen merkityksen eri kulttuureissa. Opiskelija tiedostaa kuvataiteen luonteen erityisenä tutkimisen ja tietämisen muotona sekä osaa hyödyntää sitä myös muussa opetuksessa ja kulttuurikasvatuksessa. 

Sisältö

A) Kuvataidepedagogiikka 7 op
KUp1 Kuvataidekasvatus 4 op
KUp2 Visuaalisen kulttuurin monilukutaito 3 op
B) Visuaalinen esittäminen ja kuvatulkinta 6 op
KUp3 Visuaalisen esittämisen menetelmiä 3 op
KUp4 Kuvakulttuurit ja kuvatulkinta 3 op
C) Kuvaviestintä ja media 6 op
KUp5 Kuvallinen viestintä 3 op
KUp6 Mediailmaisu 3 op
D) Visuaalinen ympäristökasvatus 6 op
KUp7 Visuaalinen ympäristö 3 op
KUp8 Arkkitehtuuri ja muotoilu 3 op

tiistai 22. huhtikuuta 2014

Kuvataidekasvatuksen sivuaineen kevätnäyttely 2014

Tervetuloa Turun OKL:n kuvataidekasvatuksen sivuaineopiskelijoiden kevätnäyttelyn avajaisiin torstaina 24.4. klo 17 Educariumin aulaan!


Kevät etenee huumaavasti. Educarium kylpee valossa. Oletko huomannut, että välillä portaikon lasikaiteet hajottavat valon ja pikkuruisia spektrejä ilmestyy rappusiin?

Kuvataidekasvatuksen sivuaineen kevätnäyttelyn teemana on tänä vuonna valon hajoaminen väreiksi. Väristä toiseen kulkiessaan näyttelyvieras pääsee tutustumaan lukuvuoden aikana valmistuneisiin töihin, jotka on sijoitettu väriteemoittain opiskelijoiden rakentamiin paviljonkeihin.

Näyttely avataan juhlallisesti ensi torstaina. Avajaisten ohjelmaan sisältyy puheita, maljojen nosto ja cocktailpalojen maistelu, värikäs ja hurmaava performanssi sekä lyhytelokuvanäytös, jossa esitetään talvella tehdyt korkeatasoiset ja kehutut opiskelijatyö-lyhytelokuvat. Musiikkikasvatuksen sivuaineopiskelijat säestävät ohjelmanumeroita. Ohjelmaosuuden jälkeen näyttely avautuu yleisön kierrettäväksi. Avajaisvierailla on oiva mahdollisuus kysellä taiteilijoilta heidän töistään ja sivuainevuoden kulusta.

Avajaisten jälkeen taiteesta saa nauttia Educariumin aulassa ja käytävillä vielä pitkään, sillä näyttely on avoinna 12.5. saakka.

MITÄ: Valo hajoaa – Kuvataidekasvatuksen sivuaineen kevätnäyttely 2014
MILLOIN: Avajaiset Educariumin aulassa torstaina 24.4. klo 17
KUIMPAL: Vapaa pääsy
MIKSI: Taide.
 
Kutsumme ilolla sinut ja toverisi aistimaan värikkään taidekokemuksen.

Terveisin,
Kuvataidekasvatuksen sivuaineopiskelijat vm. 2013-14


Ps. Näyttely on tulossa myös Facebookiin, joten seuraa syötettäsi.

maanantai 17. maaliskuuta 2014

KUp8 Arkkitehtuuri ja muotoilu 3 op= "ARDE"

Näille sivuille on koottu opetusta tukevaa aineistoa:

Polut - tietoa design-oppimisesta
Ampiainen
Fantasy Design
DESIGNMUSEO - DESIGN MUSEUM -
Design Forum Finland
KUp8 Arkkitehtuuri ja muotoilu 3 op  "Arkkitehtuuri ja design" eli ARDE

Tavoitteet: 
Tavoitteena muoto- ja tilakäsityksen syventäminen ja materiaalituntemuksen
laajentaminen. Opetellaan havainnoimaan mittakaavan, muodon ja materiaalin keskinäisiä
suhteita sekä harjaannutaan rakenteiden konstruoimisessa. Tutustutaan kolmiulotteisen
ilmaisun materiaaleihin ja tekniikoihin sekä sovelletaan niitä arkkitehtuurissa ja muotoilussa.
Perehdytään esinesuunnittelun, rakennustaiteen ja muun julkisen taiteen tehtäviin ja
analysointitapoihin.

Sisältö:
- ympäristösuunnittelu; arkkitehtuurin ja esinesuunnittelun menetelmät
- esine kulttuurin kuvana; kansanperinne, taidekäsityö ja taideteollisuus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 8 t, Ryhmäopetus 28 t, Itsenäinen työskentely 44
t.
Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + kirjallinen
tentti + kertauskuulustelu.
Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kertauskuulustelu (luennot) suoritetaan
opintojakson kirjallisen tentin yhteydessä.
Arviointi: Numerolla 1-5

Oppimateriaalit: Tentittävä kirjallisuus:
1. Ikonen, P. & Vira, R. 2004. Esineet esiin! Näkökulmia muotoilukasvatukseen. Helsinki:
Taiteen keskustoimikunta. (löytyy luokasta)

2. Kaukonen, H., Korpelainen, H. & Räsänen, J. 2004. Arkkitehtuurin ABC – Löytöretki
rakennettuun ympäristöön. Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Löytyy verkosta:
A r k k i t e h t u u r i n A B C - Suomen Arkkitehtiliitto SAFA


3. Räsänen, J. (toim.) 2011. Arkkitehtuurin ABC 2 - Peruskäsitteitä. Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.
(löytyy luokasta)

4. Ajankohtaiset artikkelit 
http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/kerhokeskus/files/materiaalit./muotoiloa.pdf

Opintotehtävänä neljän sivun tiivistelmä kirjallisuuden pohjalta:
1. Arkkitehtuuria opettamaan: 2 sivun käytännön esimerkki soveltaen kirjan tehtäviä
2. Muotoilukasvatusen arvot:  2 sivun pohdita muotoiluopetuksen välittämistä tausta-arvoista (ks. kohta 4)
Talleta samaan doc. tiedostoon. Nimeä omalla nimelläsi ja koodilla ARMU.


Itsenäisen työn jakautumien n.:

  • Kirjallisuus 20h
  • Tuntitöiden viimeistely ja näyttely 15h
  • Portfoliotyö 9h

KUp8 Arkkitehtuuri ja muotoilu 3 op

ARMU
Käy linkit läpi ennen kotitenttiä.
  • http://www.ampiainen.fi

DESIGN STUFF


KUUMIA JUTTUJA

NOTCOT.

Muotoilun ja taiteen juhlaa.


Avoimuus, innovatiivisuus, käytettävyys, kestävä kehitys ja yhteistyö. Niitä me tavoittelemme. Me uskomme, että hyvä design tekee maailmasta paremman. http://wdchelsinki2012.fi/

maanantai 25. marraskuuta 2013

Mediametkaa!


Tiesitkö, että Mediakasvatuskeskus Metkan tuottamat Mediametkaa! -kirjat on saatavilla sähköisenä? Voit käyttää niitä virikkeenä ja apuna mediakasvatukseen pienten lasten ja alakoululaisten kanssa.
  • Mediametkaa! Osa 1 Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla
  • Mediametkaa! Osa 2 - Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan
  • Mediametkaa! Osa 3 - Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

tiistai 8. lokakuuta 2013

LAVASTETTU DIGIKUVA- työpaja

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2011102514637475_ul.shtml


Valokuvataidetta lavastaen X2:
 "AITO" "FANTASIA"
Yhdistä lavastus poseeraukseen <> lavasta todellisuutta
Käytä dokumenttikuvan estetiikkaa <> pyri tekemään ”tosi” valokuva
Jokainen suunnittelee yhden kuvan <> ideoidaan ryhmässä
Jokaiselle tulee lopputulokseksi kaksi kuvaa
Kirjatkaa valokuvan tiedot
ž
ž


Katso muita lavastajia:

tiistai 17. syyskuuta 2013

Kolme katsetta kuvaviestintään

SEMIOOTINEN KATSE:
http://viesverk.uta.fi/kuvanluku/

SYNTAKTINEN KATSE KUVAAN
http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/index.html

OPn MALLI:
http://www.slideshare.net/opkangas/analyysi

1. The Facebook logo – Symbol
2. Cartoon Tree – Icon
3. Lip Stain – Index
4. Recycle – Symbol
5. Scan – Index
6. Statue of David – Icon
7. Sunflowers Painting – Icon
8. Piggy Bank – Icon
9. BBC Logo – Symbol
10. Phone – Icon


keskiviikko 4. syyskuuta 2013

Pinterest kuvaviestejä

Mikä ?


Pinterest on nyt nopeimmiten kasvava sosiaalinen media. Pinterestillä on yli 16 miljoonaa uniikkia kävijää. 
Miten se toimii?
Pinterest on sosiaalinen kuvanjakopalvelu, jossa käyttäjät lisäävät eli pinnaavat kuvia erilaisiin kategorioihin kuten vaatteet, sisustus tai lemmikit. Kuvia voi ladata omalta koneelta tai ulkoisilta verkkosivuilta nopeasti yleistyvällä Pin it-napilla. Toisten lisäämiä kuvia voi lisätä omille listoille ja niistä voi tykätä.
Palvelun koukuttavuus piilee siinä, että kuvat ja käyttöliittymä ovat visuaalisesti kauniita. Selaamalla sivustoa korvaa helposti kalliit laatulehdet – ilmaiseksi, ja ilman nurkkien täyttymistä lehtipinoilla.
ESIM:
http://pinterest.com/designboom/